Voortgangsgesprekken

Beoordelingsgesprekken

Gesprekscyclus

Interactief Beoordelen

Het blijkt dat op beoordelen niemand echt zit te wachten, alle mooie woorden ten spijt over ontwikkelen etc. Veel gesprekken demotiveren i.p.v. motiveren, deels omdat ze maar één keer per jaar worden gehouden. Positieve punten zijn voor iedereen welkom, maar bij verbeterpunten blijkt de discussie vaak uit balans gehaald te worden. Incidenten kunnen gemakkelijk weerlegd worden met tegenvoorbeelden en de leidinggevende moet meestal als eerste in de “aanval”. Vastgelegde afspraken verdwijnen snel in de la of dossiers en krijgen daardoor geen vervolg. Ook een totaal overzicht over afdelingen ontbreekt nogal eens, laat staan dat daar op managementniveau een zinnige discussie over gevoerd kan worden. Het is helemaal kommer en kwel als er niet echte management aandacht is voor dit HR instrument.

Voordelen interactief beoordelen

Veel beoordelingsinstrumenten hebben zichzelf om zeep geholpen, ze zijn te ingewikkeld, niet overzichtelijk, bewerkelijk en vereisen veel voorbereiding. De kern van effectief beoordelen zit echter in eenvoud en duidelijkheid. Daarvoor gebruiken wij een systeem dat op één A4 past en waarin in één oogopslag valt af te lezen wat het beeld is t.a.v. de beoordeelde. Buiten dat krijgt de beoordeelde de eerste kans om zijn eigen beeld weer te geven. De manager scoort vervolgens en over de verschillen vindt het gesprek plaats. De uitkomst daarvan wordt vastgelegd in afspraken, waarbij rekening wordt gehouden met een gemaximeerd aantal te verbeteren punten, binnen een afgesproken termijn. Immers volgens de SMART methodiek moeten de specifiek doelstellingen ook realistisch behaald kunnen worden. Vervolgens kan hetzelfde systeem behulpzaam zijn bij een hernieuwde beoordeling. De eenvoud legt geen belemmeringen en vormt geen tegenzin om dit opnieuw te doen.

Samen met u brengen wij in kaart wat uw doelstellingen zijn en vertalen deze in concreet gedrag en afspraken. Bijvoorbeeld als u de productiviteit wilt verhogen kan gescoord worden op het punt: “maakt werkzaamheden dagelijks af”. Een aantal van soortgelijke scoringspunten worden eerst door de persoon zelf gescoord, daarna door de leidinggevende, elk afzonderlijk en dan naast elkaar gelegd. Het voordeel hiervan is dat u het initiatief legt bij de beoordeelde, waardoor hij/zij in veel gevallen al zelf verwoord wat de leidinggevende had willen opmerken.

Hiermee:

Vergroot u het draagvlak
Leert u medewerkers om tot zelfreflectie te komen
Voorkomt u “vermeende beschuldigingen“
Doet u medewerkers realiseren dat het onmogelijk is om op alles positief te scoren
Beseft de medewerker dat het om concrete aandachtspunten gaat

Bredere toepassing

Deze manier van beoordelen is interactief, maar kan nog breder toegepast worden. Het systeem leent zich ook voor een:

360° beoordeling, waarin collega’s of anderen kunnen participeren

3D overzicht, waarin drie dimensionaal zichtbaar wordt aan welke punten afdeling- of organisatie

DD versie, de dwarsdoorsnede, waaruit blijkt op welke punten performers en non-performers zich onderscheiden;

toepassing naast uw reguliere systeem, bijvoorbeeld als halfjaarlijkse check.

breed de meeste aandacht gegeven moet worden;

ranking, waaruit blijkt wie uw top-, mid- en low performers zijn en waar die organisatiebreed gezien zitten;

vergelijk per afdeling en voor de gehele organisatie gerelateerd aan de Gausse kromme (GK);

Dit systeem is toepasbaar op uw PC. Het verstrekt u meerdere overzichten in kleur. Het enige wat u nodig hebt is een Microsoft office pakket. Niettemin kan ook met een papieren versie gewerkt worden, waarvan altijd later via data-opslag soortgelijke overzichten worden geleverd.

Onze dienstverlening

Wij bespreken graag met u welke doelstellingen, kernwaarden, afspraken, competenties u graag vertaald zou willen hebben in concrete scoringspunten. Wij doen u vervolgens een voorstel en zorgen voor de ombouw in de software. Tevens zijn wij u behulpzaam bij de presentatie en implementatie in uw organisatie.

U kunt kiezen uit een door uw zelf toegepast, dan wel (gedeeltelijk) uitbesteed programma, variërend van de one-to-one versie of de meer uitgebreidere versies (360°, 3D, DD, Ranking, GK). Prijsstelling bij de brede toepassingsvarianten is afhankelijk van de toepassingen en het aantal medewerkers.

Meer weten?

Een gratis demo van ons systeem en de mogelijkheden bij u op locatie? Het enige wat het u kost is een kopje koffie en uurtje van uw tijd.