Verzuimgesprek / Verzuimenquete

Waar u het voor doet!

Investeren in medewerkers is investeren in een gezonde bedrijfsvoering. Dit komt zowel de werknemer als de werkgever ten goede. Daarom is verzuimvermindering of gezondheidsmanagement belangrijk, slechts als onderdeel van het grotere geheel. iMa gaat graag met u in gesprek over het gehele plaatje, als uitgangspositie of om met u te bepalen welke prioriteiten belangrijk zijn voor uw organisatie.

Diagnose voor behandelplan

Het eerste wat een arts doet, als u hem/haar bezoekt is het stellen van een diagnose om vervolgens een behandelplan met u af te spreken. Lukraak wat medicijnen innemen helpt niet. Vaak past ook een goede leefstijl daarbij. Ten aanzien van organisaties geldt niets anders. Ook daar is een diagnose de voorwaarde om goed beleid te kunnen opstellen. Elke organisatie hoort daarom een diagnostisch proces te doorlopen zeker daar waar het gaat om gezondheidsmanagement c.q. verzuimanalyses.

– De verwachting kleurt de informatie.
– De situatie doet erger voorkomen dan hij in werkelijkheid is.
– Summier verkregen informatie geldt als criterium voor wat volgt.
– Bevestigende voorspellingen bepalen het verdere onderzoek.
– Wat als samenhang wordt verwacht, wordt ook gevonden (schijncorrelatie).
– Informatie die levendig en opvallend is heeft meer invloed op de beoordeling.
– De stemming van de deelnemers is bepalend.

Om deze oordeelsfouten te minimaliseren is het beeldvormend onderzoek de kern van de diagnose. Deze managementinformatie brengt onomstreden feiten naar boven, die mede op basis van de andere diagnostische elementen “klank” krijgen.

Relaties tussen feiten

In het beeldvormend onderzoek wordt veel aandacht besteed aan het verzamelen van alle harde feiten en de correlaties tussen die elementen. Enkele daarvan zijn:

– Oorzaken
– Ziektedagen/percentage
– Frequentie
– Leeftijd
– Diensttijd
– Functie
– Opleidingsniveau
– Vakantie
– Overwerk
– Verloop
– Kosten
– Projecties

Combinatie van diagnose-elementen

In onze verzuimanalyse gaat het om alle mogelijke harde en zachte data boven water te halen. Enkele symptomen bestrijden leidt tot onvoldoende uitwerking. Daarom is Integraal Gezondheidsmanagement de sleutel tot een volledige oplossing. Integraal Gezondheidsmanagement rust op een aantal peilers, welke in onderstaand figuur zijn samengevat.

Peilers

Een ontwikkeling en groei op elk van deze terreinen kan pas starten indien bekend is wat de uitgangspositie is op elk van deze gebieden. Daar starten waar de “patiënt” is gebleven. Daarvoor is door TNO de IGM meter ontwikkeld, die de positie van de onderneming op dat gebied in kaart brengt (www.arboportaal.nl). Voor organisaties is dit een relevant hulpmiddel om te kijken hoe zij met gezondheid in de breedte omgaan. De IGM methodiek en meter heeft een nauwe relatie met het INK model.

Bij het starten van de verzuimanalyse, beveelt interMaction het gebruik van de IGM methodiek aan. Zij ondersteunt u in de toepassing en brengt haar specifieke kennis in.

Voor de werkgever

grotere inzet (betere moraal)

minder verzuim en uitval, meer inzetbaarheid voor het werk

verbeterde productie en dienstverlening

hogere kwaliteit van producten en diensten

verbeteren van de concurrentiepositie

positiever en aantrekkelijker bedrijfsimago

profilering op de arbeidsmarktpositie als aantrekkelijke werkgever, met minder kosten voor werving en selectie

beter beeld bij externen van de organisatie, zoals klanten, bezoekers, afnemers en leveranciers

Voor de werknemer

veilige en gezonde werkomgeving

betere gezondheid

vergroting van het werkvermogen, ook op langere termijn

werkplezier, motivatie en betrokkenheid

betere arbeidsomstandigheden

goede werksfeer

betere kwaliteit van leven (werk en privé en balans daarin)

Meer weten?

Een gratis demo van ons systeem en de mogelijkheden bij u op locatie? Het enige wat het u kost is een kopje koffie en uurtje van uw tijd.