Jannet de Moor

Directeur K-Vriendelijk

Bij K-vriendelijk hebben we een open cultuur en een platte organisatie. Met het onderzoek van iMa hebben wij inzicht gekregen in onze sterke punten en waar ruimte is voor verdere verbetering. De resultaten waren zeer positief, een 9,1 in het algemeen. In een teamsessie onder leiding van Sake-Christiaan Stelpstra hebben we gezamenlijk een actieplan ontwikkeld.

Voor de korte termijn met praktische verbeterpunten en voor de lange termijn een agenda voor ontwikkeling van medewerkers en het finetunen van de organisatiestructuur. In het vervolgproces gaan we het potentieel van mensen in kaart brengen en hierop de organisatie verder inrichten en ontwikkelen.

Marc Overmaat

HR Brand Manager - Event Hotels Nederlad

Per 1 december 2018 introduceert Event Hotels Nederland een nieuwe methode om in gesprek te gaan met medewerkers over hun ontwikkeling. Niet langer de jaarlijkse evaluatieformulieren en -gesprekken, maar een eigentijdse methode – met een HR Life Cycle website en app – die naadloos aansluit bij de behoeften van de huidige generatie medewerkers. De nieuwe methode is ontwikkeld in lijn met de HR-visie van Event Hotels: ‘We create human happiness’. Deze is gebaseerd op drie kernwaarden: eigenheid, vertrouwen en aandacht.

HR Life Cycle website en app voor horecamedewerkers
De afgelopen twee jaar heeft een werkgroep van Event Hotels – bestaande uit medewerkers, afdelingshoofden, OR-leden, General Managers en HR Brand Manager Marc Overmaat – uitvoerig onderzoek gedaan naar het bestaande evaluatieproces en mogelijke optimalisaties. Conclusie: de traditionele aanpak past niet langer bij de behoeften van de huidige generatie medewerkers. De focus is te veel gericht op competenties en het verplichte beoordelingsproces uit de CAO. Daarnaast zouden ontwikkeling, groei en zelfreflectie niet beperkt moeten zijn tot slechts een moment in het jaar.

HR Brand Manager Marc Overmaat: ‘We kunnen concluderen dat er veel meer behoefte is aan maatwerk, iedere medewerker is een individu en ook de fase van iemands carrière is bepalend. Een gesprek over ontwikkeling kan je niet beperken tot de maand december. De medewerker moet zelf kunnen bepalen wanneer hij of zij de intrinsieke behoefte heeft om zich te ontwikkelen en desgewenst een gesprek aan te vragen.’

Aan de hand van deze visie en kernwaarden is de HR Life Cycle journey ontwikkeld, die bestaat uit verschillende fases: onboarding, interactive growth, meaningful recognition en great ambassador. Afhankelijk van de persoon en carrièrefase wordt er invulling gegeven aan ontwikkeling door en voor de medewerkers, alles in lijn om meer verbondenheid te creëren met onze gasten en medewerkers.

‘Medewerkers kunnen op een eigentijdse en efficiënte manier hun ontwikkeling in gang zetten. Dit moet leuk en laagdrempelig zijn. Medewerkers kunnen hun mate van ‘geluk’ binnen hun functie scoren en zichzelf op het door hun gewenste moment eenvoudig voorbereiden en duidelijk in kaart brengen waar ze behoefte aan hebben’, zegt Ronald Slomp. Als Cluster General Manager binnen Event Hotels Nederland is hij nauw betrokken geweest in het gehele proces. Deze input biedt de basis voor zelfreflectie en/of desgewenst een gesprek op maat met de leidinggevende. Specifiek voor leidinggevenden is er een 180 graden tool ontwikkeld, die inzicht geeft over hoe zij zich verder kunnen ontwikkelen binnen de bestaande hotels en hun cultuur. Slomp heeft ook de pilot van de tool uitgerold in Novotel Eindhoven, de eerste resultaten zijn veelbelovend, medewerkers geven aan dat de look en feel aansluit bij de huidige tijd en dat ze op een relatief simpele wijze hun ontwikkeling in gang kunnen zetten. De uitleg in de tool in combinatie met de video animaties zijn meer dan duidelijk en per fase zijn er ca. 5 tabbladen met vragen waarbij de medewerker bij iedere vraag de smileys van links naar rechts kan schuiven om hun gewenste score weer te geven met onderin een tekstvlak voor een toelichting op de antwoorden. Aan het einde van de tool kan de medewerker zelf kiezen of ze het formulier willen doorsturen aan hun direct leidinggevende.

HR2Day: Wij zijn zeer blij met deze ontwikkeling binnen Event Hotels, de toegevoegde waarde van de app en 180 graden tool is dat ze volledig geïntegreerd zijn in het payrollsysteem (HR2Day), waardoor er sprake is van minder administratieve handelingen en de medewerkers 24/7 alles terug kunnen vinden in hun digitale dossier.

Partners
De nieuwe HR Life Cycle is ontwikkeld in samenwerking met Intermaction, Hulshof TCP trainingen en Heuvel video animaties. Samen met hen is gekeken naar de inhoud en fun factor van de app en de 360 graden-feedback module voor leidinggevenden. Hulshof TCP trainingen heeft de trainingen ontwikkeld om de cultuuromslag voor deze life cycle journey te ondersteunen, zodat de nieuwe HR Life Cycle per 10 december in gebruik genomen kan worden binnen de overige Nederlandse Eventhotels.

Over Event Hotels
Event Hotels exploiteert in totaal meer dan tachtig hotels van internationale merken waarvan 30 in Nederland. Doordat veel hotels in bekende toeristische steden liggen zijn de hotels naast de zakelijke markt en de congresmarkt, ook uitermate geschikt voor een vakantie of een weekendje weg. Dat doen we met een selectie van bekende internationale hotelmerken waaronder IHG, Bilderberg, Mercure, Novotel en ibis.

Krista Broere

HR Adviseur / Recruiter - Grant Thornton

Met het Medewerkers Onderzoek hebben we inzicht gekregen in de bevlogenheid van onze medewerkers. Hierbij hebben we onze kernwaarden verweven in het onderzoek, ingezoomd op specifieke veranderingen binnen Grant Thornton en onderdelen opgenomen voor een vergelijking binnen het internationale netwerk. Door een goede communicatie waarin we het belang benadrukken halen we

hoger responspercentages, dit is een goede basis om in teams gezamenlijk te gaan werken aan verbeteringen. De afgelopen jaren laten de resultaten een gezonde positieve groei zien en bouwen we samen aan de toekomst van Grant Thornton. Hiermee creëren wij een omgeving waarin iedereen gestimuleerd wordt het beste uit zichzelf te halen.

Jaco Gulmans

Directeur HR - Centraal Boekhuis

Periodiek voeren wij een MedewerkersTevredenheidsOnderzoek uit op de voor ons relevante thema’s, zoals samenwerken, ontwikkeling, veiligheid, strategie en ook maatwerk onderwerpen zoals interne veranderprogramma’s over Lean. Hierbij maken we een verdiepingsslag naar specifieke doelgroepen in de organisatie - kantoor, logistiek en flexibele schil - en bekijken we de resultaten
vanuit meerdere perspectieven (leeftijden, functieniveaus, et cetera).

De uitkomsten geven ons praktische inzichten in verbeterpunten welke omzetten op organisatieniveau in meerjarige actiepunten om zo gericht te gaan werken aan verbetering en ontwikkeling. In de teams gaan ze zelf aan de slag met verbeteringen die wij stimuleren en monitoren. Zo boeken we samen succes!

Succesvoller HR beleid door ondersteuning van iMa.

Beter begrijpen wat er speelt en welke thema's wel, geen of minder aandacht vragen met inzicht in de eigen (HR) business.

Neem contact met mij op


    Start vandaag nog met sturen op relevante HR data en vraag een gratis demo aan.