iMa gebruikt alle verkregen informatie met betrekking tot persoonsgegevens uitsluitend voor de afgesproken doeleinden, deze gegevens worden onder geen enkele omstandigheid aan derden verstrekt.


iMa* (interMaction*) is lid van de MarktOnderzoekAssociatie (MOA) en onderschrijft de Verklaring ESOMAR-ICC en de Privacy Code. Hiermee garanderen wij een veilige en vertrouwde dataopslag en anonieme verwerking van jouw gegevens.
ESOMAR-ICC: Deze is opgesteld door de Europese vereniging voor marktonderzoek (ESOMAR) in samenwerking met de internationale kamer van koophandel (ICC). De internationale code voor het marktonderzoek regelt de volgende ethische en zakelijke basisprincipes:

  • de rechten van de respondent;
  • de waarborg van de anonimiteit van de respondent;
  • de beroepsmatige verantwoordelijkheid van de onderzoeker;
  • de wederzijdse rechten en verantwoordelijkheden van onderzoekers en opdrachtgevers.

* iMa is een handelsnaam van interMaction.

Bekijk een korte toelichtingsvideo

Geluid aan is handig! 🙂 en interMaction is nu iMa – vonden we wat korter…


Wat gebeurt er met mijn persoonlijke gegevens?

Alle persoonlijke gegevens worden als je het ingevulde onderzoek hebt teruggezonden losgekoppeld van de desbetreffende vragenlijst. Op deze wijze is dus nooit meer te achterhalen wie welke antwoorden gegeven heeft. Vervolgens worden alle ingevulde vragenlijstgegevens samengenomen en verwerkt in statistische tabellen.

Een opdrachtgever kan dus uiteindelijk alleen terugzien dat de ene groep mensen een ander antwoord geeft dan een andere groep (bijv. vrouwen tussen de 20 en 30 jaar met een fulltime contract geven andere antwoorden dan vrouwen tussen de 30 en 40 met een parttime contract). Bij de rapportage wordt rekening gehouden met een representatieve rapportage zodat nooit uit kleine groepen (minder dan 10) te achterhalen valt, wie wat geantwoord zou kunnen hebben.

Heb je nog vragen?